travauxpublics kunst en cultuur tot in de haarvaten van de samenleving

Doelstellingen

Zoals in de statuten van stichting Travaux Publics staat beschreven in artikel 3.1, is het doel van de stichting om, door middel van artistieke en culturele projecten, het leven en de leefomgeving van mensen in de regio te verrijken. Tevens zien we het belang van educatie. Daarom is tevens ons doel om workshops en andersoortige leerprojecten, met name voor kinderen en jongeren, te organiseren. Omdat de stichting gevestigd is in Sappemeer, in de provincie Groningen, vindt het merendeel van de activiteiten plaats in Groningen en andere delen van Noord-Nederland.

Wij zien het belang van kunst en cultuur in de samenleving, als verbindend element en als een verrijking van een ieders persoonlijke leven. Daarom willen we dat kunst en cultuur binnen handbereik en betaalbaar zijn. Kunst en cultuur tot in de haarvaten van de samenleving! is ons motto. Want voor een goed concert moet het niet nodig zijn om naar een grote te stad te moeten gaan. In de provincie zijn ook prachtige locaties, uitermate geschikt voor topmuziek en topmusici. De Koepelkerk van Sappemeer ís zo’n locatie.

Het is belangrijk om op jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking te komen. Jong geleerd is oud gedaan. Je bouwt een referentiekader op voor de rest van je leven. Daarom organiseren we workshops en masterclasses voor kinderen en jongeren. Deze koppelen we zoveel mogelijk aan de concerten die we in de Koepelkerk van Sappemeer organiseren.

Concreet

Travaux Publics heeft een artistiek leider, Jan Kees Schelvis, die projecten bedenkt, al dan niet in samenwerking met de bestuursleden of met andere creatieve geesten. Naast het bedenken is hij ook verantwoordelijk voor de realisatie ervan en in het geval van de Koepelkerkconcerten regelt hij de programmering. Als grafisch ontwerper en schrijver, draagt hij zorg voor de publiciteit en legt hij samen met bestuursleden contacten met fondsen, sponsors en bedrijven en organisaties waar Travaux Publics mee samenwerkt. In overleg met het bestuur, dat eindverantwoordelijk is, wordt de haalbaarheid van de projecten bekeken.

Koepelkerkconcerten

Eén van de belangrijkste projecten is het organiseren van de concertserie in de Koepelkerk van Sappemeer. Eens in de zes à zeven weken (met uitzondering van de zomermaanden) vindt er een concert plaats. De programmering is afgestemd op de ruimte in de kerk, een achtkantige protestantse kerk met koepeldak uit 1655. Deze is uitermate geschikt voor solorecitals en kamermuziekbezettingen, tot een maximum van dertig musici. In de kerk staat een Van Oeckelenorgel uit 1875.

De nadruk ligt op klassieke muziek in diverse genres en stijlperiodes. Maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar volksmuziek of muziektheater. Bij een AA-locatie, horen AA-concerten. Daarvoor trekken we topmusici uit Nederland en daarbuiten aan. Enkele namen van de afgelopen drie jaar: violiste Isabelle van Keulen en het Isabelle van Keulen Ensemble, pianist Wibi Soerjadi, journalist-historicus en verteller Geert Mak en Concerto d’Amsterdam, barokvioliste Veronika Skuplik, celliste Lucia Swarts, hoboband La Petite Écurie, componist en dirigent Hoite Pruiksma, Capella Frisiae, The Roden Girl Choristers, de organisten Erwin Wiersinga en Eeuwe Zijlstra, luitist Mike Fentross, bariton Robbert Muuse en pianiste Micha van Weers, pianist Andrei Makarov, altiste Esther Apituley, acteur Hans Dagelet en componist/pianist Guus Jansen, barokvioliste Lidewij van der Voort en organist Bart Naessens, het World Opera Lab en The Northern Consort.

Kunst (muziek, beeld, taal, performance) is een zaak van wederkerigheid. Kunst is er voor jou, maar jij bent er ook voor de kunst. De boodschapper heeft een ontvanger nodig en andersom. We zorgen daarom niet alleen voor het publiek, maar ook de artiesten geven we onze aandacht en waardering. Het is dan ook gebruikelijk dat we bij aankomst artiesten een maaltijd aanbieden. We hopen zo dat ze zich even thuis voelen in de korte tijd dat ze bij ons zijn.

Ter afsluiting van een concert organiseren we meestal een nazit voor het publiek en artiesten. Dit versterkt de band tussen publiek, musici, organisatie en locatie.

Andere projecten

Een voorbeeld van een andersoortig project is het herdenkingsproject Moedige vrouwen, gebaseerd op het levensverhaal van verzetsvrouw Joke Folmer. Het wordt een monument voor alle moedige vrouwen in oorlogssituaties. Het eindresultaat wordt een compositie van ongeveer een uur, gecomponeerd door de Friese componist Hoite Pruiksma met een libretto van schrijfster Rosa Schogt. De compositie zal in 2025 worden uitgevoerd op diverse relevante locaties, wanneer we tachtig jaar vrijheid vieren.

Samenwerken

Voor het realiseren van projecten werkt Travaux Publics nauw samen met een aantal partners. Soms eenmalig, maar ook structureel. Voor de realisatie van het herdenkingsproject Moedige vrouwen zijn we een samenwerking aangegaan met Nationaal Monument Oranjehotel, Nationaal Monument Kamp Vught, Gemeente Schiermonnikoog, Provincie Friesland en stichting UP Uitzonderlijke Producties. Voor het realiseren van de concerten en workshops voor basisschoolkinderen werken we samen met VisserVastgoed (eigenaar van de Koepelkerk), stichting Ultiem Onderwijs Midden-Groningen en voor de masterclasses met de Skuplik Akademie. Waar mogelijk werken we samen met muziekschool De Notenboom in Sappemeer en de muziekschool van theater Het Kielzog in Hoogezand.

In de loop van de tijd zal de lijst met samenwerkingspartners vanzelfsprekend langer worden.

De grens over

Sappemeer ligt niet ver van de Duits-Nederlandse grens. We zijn verheugd dat we ook een samenwerking met de Städtische Grundschule Weener aan konden gaan. Onlangs zijn kinderen van deze school voor een workshop naar Sappemeer gekomen.

Bezoldigd en onbezoldigd

Om de organisatie rond een concert, masterclass of workshop soepel te laten verlopen schakelen we de hulp van een team van vrijwilligers in. De vrijwilligers zijn op tourbeurt betrokken bij een evenement. Op de artistiek leider na, die op freelance-basis werk voor de stichting, schakelen we bij hoge uitzondering andere professionals in. Bijvoorbeeld voor catering, het leveren van geluids- en opnameapparatuur – zoals de livestream-sessies in coronatijd – en de huur van een vleugel.

De artiesten proberen we zoveel mogelijk een redelijk honorarium te geven.

Inkomsten en uitgaven

Om de projecten te kunnen realiseren maken we gebruik van verschillende inkomstenbronnen: inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring door bedrijven en particulieren, en bijdragen van fondsen. Bij sommige fondsen vragen we een jaarsubsidie aan. Bij andere fondsen vragen we projectsubsidies aan.

Men kan ook vriend worden van Travaux Publics. Je steunt dan de projecten van de stichting, zowel de Koepelkerkconcerten als andere projecten. Voor 80 euro (of meer) per jaar ben je vriend. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om één concert naar keuze gratis te bezoeken.

De begrotingen en jaaropgaven worden samengesteld door de penningmeester. Voor advies en goedkeuring werkt de stichting samen met Van der Meer accountants en adviseurs in Groningen.

Toekomstbeeld

De komende jaren zullen we de Koepelkerkconcerten blijven organiseren en topmusici interesseren om naar Sappemeer te komen. We programmeren ongeveer twee kalenderjaren vooruit. We mogen ons alvast verheugen in de terugkeer van het Isabelle van Keulen Ensemble, La Petite Écurie met een zomercursus, Wibi Soerjadi, Lidewij van der Voort, Lucia Swarts en Andrei Makarov, maar ook nieuwe toppers dienen zich aan, zoals pianiste Nathalia Milstein, The Brass of the Concertgebouw Orchestra, mezzosopraan Virpi Räisänen en pianist Jean van Vugt, het Gauguin Ensemble en Ensemble Black Pencil.

Begin 2026 hopen we ons eerste lustrum te kunnen vieren. Plannen zijn in de maak.

Met welke andere projecten we aan het werk gaan moet nog blijken. Naast het herdenkingsproject Moedige vrouwen is er een plan om met architect Rob Hendriks (DAAD Architecten) aan een boek over Groningse boerderijen te werken, met als doel om een visie te kunnen ontwikkelen over de Groningse boerderij van de toekomst.

Jaarstukken